"III Spęd Jawerów" Chruszczobród 7-9 sierpnia 2015